Aktuality

AP 2020#DIVADLO ODIVO: M. Danadová, M. Kováčová – Stopy pamäti

ONLINE 14. 10. 2020 o 21. 15 hod. na FB Akademický Prešov https://www.facebook.com/events/809086713240833?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A223900744375096%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&locale=sk_SK%2F Stopy v pamäti vychádzajú z osobnej skúsenosti […]

Top