Kontakt a výbory - Konferencia Média a text 6

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Kontakt a výbory

Vedecký výbor konferencie:

doc. PhDr. Juraj RUSNÁK, PhD. (PU v Prešove)
Dr.h.c. prof. PhDr. Ján SABOL, DrSc. (UPJŠ Košice)
prof. PhDr. Daniela SLANČOVÁ, CsC. (PU v Prešove)

Mgr. Michal BOČÁK, PhD. (PU v Prešove)
Ing. Marianna KRAVIAROVÁ, PhD. (PU v Prešove)
Mgr. Peter OBORNÍK, PhD. (PU v Prešove)

Mgr. Viera SMOLÁKOVÁ, PhD. (PU v Prešove)

Organizačný výbor konferencie:

Mgr. Jozef MERGEŠ, PhD.
Mgr. Eva PEKNUŠIAKOVÁ, PhD.
Mgr. Lenka R
EGRUTOVÁ, PhD.
Mgr. Simona ŠOLTÉSOVÁ, PhD.
Mgr. Martina DZANOVÁ

Konferencia sa uskutoční v novozrekonštruovaných priestoroch SKLADU SOLI v Prešove Solivare.

Adresa:
S
KLAD SOLI
Námestie osloboditeľov 4
Prešov
Solivar

Ako nás nájdete:

MHD Prešov: z hlavnej železničnej stanice trolejbus linka č. 1 (smer Solivar, predposledná zastávka Šport) www.dpmp.sk
(10 min. lístok
0,40 eur)
Taxislužba v Prešove: stanovisko taxíkov aj pred hlavnou železničnou stanicou
vyhľadanie-taxislužby
(cena 2,50
3,00 eur)

Kontakt:

Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií
Katedra komunikačných a mediálnych štúdií
Ul. 17. novembra 1
080 78 Prešov
SLOVENSKO

tel.: +421 51 75 70 842 (sekretariát inštitútu)
mail: media.text@ff.unipo.sk

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky