Kontakt a výbory - Konferencia Média a text 7

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Kontakt a výbory

Vedecký výbor konferencie:

prof. PhDr. Daniela SLANČOVÁ, CSc. (PU v Prešove)
prof. PhDr. Marta SOUČKOVÁ, PhD. (PU v Prešove)
Dr.h.c. prof. PhDr. Ján SABOL, DrSc. (UPJŠ Košice)
prof. PhDr. Jozef SIPKO, PhD. (PU v Prešove)
Mgr. Michal BOČÁK, PhD. (PU v Prešove)

Organizačný výbor konferencie:

Ing. Marianna KRAVIAROVÁ, PhD.
Mgr. Jozef MERGEŠ, PhD.
Mgr. Eva PEKNUŠIAKOVÁ, PhD.
Mgr. Lenka R
EGRUTOVÁ, PhD.

Kontakt:

Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií
Katedra komunikačných a mediálnych štúdií
Ul. 17. novembra 1
080 78 Prešov
SLOVENSKO

tel.: +421 51 75 70 842 (sekretariát inštitútu)
mail: media.text@ff.unipo.sk

Konferencia sa uskutoční v priestoroch Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a online cez aplikáciu MS Teams.

Adresa:
Ul. 17. novembra 1
080 78 Prešov

Ako nás nájdete:

MHD Prešov: z hlavnej železničnej stanice trolejbus linka č. 38 (smer Sídl. 3, 2. zastávka - Vysokoškolský areál) www.dpmp.sk
(10 min. lístok
0,40 eur)
Taxislužba v Prešove: stanovisko taxíkov aj pred hlavnou železničnou stanicou
vyhľadanie-taxislužby
(cena 2,50
3,00 eur)

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky