Tematické okruhy - Konferencia Média a text 7

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Tematické okruhy


SPOLOČNE DISKUTUJME A PREZENTUJME PRÍSPEVKY NA TÉMY:

  • (1) interpretácia mediálneho textu: trendy a perspektívy


  • (2) jazyk médií: lingvistické, kulturologické a semiotické súradnice


  • (3) mediálna performancia ako (pop)kultúrny fenomén


  • (4) umenie a médiá: vzťah medzi umením a produkciou (masových) médií


  • (5) jazyk digitálnych médií


  • (6) mediálna gramotnosť a problémy recepcie u detského mediálneho publika


  • (7) šport a médiá

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky