Konferencia Média a text 6

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Zoznam

Zoznam prihlásených na konferenciu Médiá a text 6
ku dňu :

Nepodarilo sa pripojiť k databáze."; else: MySQL_Select_DB("media-text6",$spojenie); $vysledok = MySQL_Query("SELECT * FROM formular1 ORDER BY field_3",$spojenie); echo "

Počet prihlásených: ".MySQL_Num_Rows($vysledok)."

"; ?>

"; echo ""; echo ""; endwhile; MySQL_Close($spojenie); endif; ?>
".$i++."."; if ($myrow[4]!="") $myrow[4] = ", ".$myrow[4]; echo "

Autor:  ".$myrow[1]." ".$myrow[2]." ".$myrow[3].$myrow[4].""; echo "

Inštitúcia:  ".$myrow[7].""; //echo "
Address: ".$myrow[6].""; //echo "
Telephone number: ".$myrow[7].""; echo "
Mail: ".$myrow[5].""; echo "
Tematické zameranie príspevku: ".$myrow[9].""; //if ($myrow[9]=="(1) interpretácia mediálneho textu: trendy a perspektívy" ) echo "
Sekcia: "; //if ($myrow[9]=="(2) jazyk médií: lingvistické, kulturologické a semiotické súradnice" ) echo "
Sekcia: "; //if ($myrow[9]=="(3) mediálna performancia ako (pop)kultúrny fenomén" ) echo "
Sekcia: "; //if ($myrow[9]=="(4) umenie a médiá: vzťah medzi umením a produkciou (masových) médi" ) echo "
Sekcia: í"; //if ($myrow[9]=="(5) jazyk digitálnych médií" ) echo "
Sekcia: "; echo "
Názov príspevku: ".$myrow[10].""; echo "
Kľúčové slová príspevku: ".$myrow[11].""; //echo "
Abstrakt príspevku: ".$myrow[12].""; echo "
Title: ".$myrow[13].""; echo "
Keywords: ".$myrow[14].""; //echo "
Abstract: ".$myrow[18].""; //echo "
Date of registration: ".$myrow[19]."Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky