Vitajte na stránkach SOS

Projekt Starosť o seba: Antické problematizácie života a súčasné myslenie sa zaoberá fundamentálnou otázkou antickej etiky, ktorá sa dostala do centra pozornosti súčasných mysliteľov až na konci 20. st. Ide o vzťah k sebe samému, t. j. o spôsoby vytvárania vlastného ja, ktoré zakladajú vzťah k iným. Starosť o seba spája všetky oblasti morálneho myslenia, a to nielen pokiaľ ide o teoretické otázky etiky, ale aj o praktiky seba samého.

schole5.jpg