Vyhlásenie Akademického Prešova

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SR, REKTORÁT PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE, MESTO PREŠOV, FOND NA PODPORU UMENIA, OZ AP

 

vyhlasujú Súťaž amatérskej umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska

55. ročník Akademického Prešova (27. – 30. 9. 2021)

 

v kategóriách

 

  1. Pôvodná literárna tvorba (poézia, próza, esej)

Prijímajú sa ucelené texty, prípadne úryvky z dosiaľ nepublikovaných rozsiahlejších prác, výlučne v slovenskom jazyku, bez tematického a žánrového obmedzenia. Rukopisy príspevkov v troch exemplároch je potrebné odovzdať na organizačnom štábe Akademického Prešova alebo poslať mailom na martasouckova@gmail.com najneskôr do 20. septembra 2021. Súčasťou podujatia sú odborné semináre, individuálne rozbory a hodnotenia.

 

  1. Študentské divadlá

Súťažná kategória poskytuje priestor pre realizáciu divadelnej kreativity vysokoškolákov v širokom žánrovom spektre. Súbory by mali tvoriť minimálne z polovice vysokoškoláci študujúci na slovenských vysokých školách. Súťažiaci zašlú svoje prihlášky na organizačný štáb alebo mailom na miron.pukan@gmail.com do 15. septembra 2021. Subkategóriou sú inojazyčné divadelné inscenácie slovenských vysokoškolákov. Súčasťou festivalu sú individuálne rozbory a hodnotenia renomovaných teatrológov a divadelných kritikov, ako aj tvorivé dielne.

 

  1. Umelecký preklad

Účastník súťaže v translácii zašle preklad uceleného umeleckého textu (nie úryvku z románu, novely a pod.) v troch exemplároch – próza max. 10 strán, poézia 100 veršov – najneskôr do 20. septembra 2021 na jakub.soucek@unipo.sk. Súťaží sa v preklade z anglického, nemeckého, francúzskeho, poľského a ruského jazyka do slovenčiny. Súčasťou podujatia sú individuálne hodnotenia preložených textov členmi poroty.

 

  1. Mediálne umenie: film

Súťažná kategória má prezentovať filmovú tvorbu s aktuálnou témou zo života súčasnej mladej generácie. Malo by ísť o amatérsky film s rozsahom približne 15 minút a jeho autormi by mali byť predovšetkým študenti odboru masmediálnej komunikácie. Súťažiaci zašlú svoje filmové diela v digitálnej podobe na adresu organizačného štábu alebo na kmichalh@gmail.com do 20. septembra 2021.

 

Všeobecné pokyny

Súťažne sa môžu na Akademickom Prešove zúčastniť študenti slovenských vysokých škôl a výberovo aj stredoškolskí študenti so zameraním na tvorivý umelecký experiment. Účastníci majú zabezpečené ubytovanie. Súťaže sa konajú najmä v priestoroch vysokoškolského areálu Prešovskej univerzity  v Prešove, v Divadle A. Duchnoviča a v Divadle J. Záborského. Hosťami festivalu budú domáce a zahraničné profesionálne a amatérske súbory, spisovatelia, herci, prekladatelia a predstavitelia viacerých umenovedných disciplín. Prihlášky nájdete na webovej stránke Akademického Prešova. Niektoré súťažné kategórie môžu byť realizované aj on-line formou.

 

Štáb

Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania PU v Prešove,

Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov

 

presov.akademicky@gmail.com

ff.unipo.sk/ap

www.facebook.com/AkademickyPresov

 

Stiahnite si vyhlásenie:

2021_Vyhlásenie_AP_55. ročník

 

Zdieľajte túto stránku
Top