KONTAKT - Konferencia MÉDIÁ A TEXT 9

MÉDIÁ A TEXT 9
MÉDIÁ A TEXT 9
Prejsť na obsah
KONTAKT A VÝBORY

Konferencia sa uskutoční v priestoroch Prešovskej univerzity v Prešove
a online cez aplikáciu MS Teams (kód na prihlásenie odošleme zaregistrovaným účastníkom konferencie)
Organizačný výbor konferencie
____________________


Mgr. Matúš Ján CAPKO
RNDr. František FRANKO, PhD.
Ing. Marianna KRAVIAROVÁ, PhD.
Mgr. Jozef MERGEŠ, PhD.
PhDr. Miron PUKAN, PhD.
Mgr. Lenka REGRUTOVÁ, PhD.
Mgr. Viera SMOLÁKOVÁ, PhD.

Vedecký výbor konferencie
____________________
doc. Mgr. Michal BOČÁK, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove)
dr. hab. Katarzyna DRĄG (Pápežská univerzita Jána Pavla II. v Krakove)
prof. Mgr. Katarína FICHNOVÁ, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
Mgr. Martin FORET, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
doc. Mgr. Ján HACEK, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave)
prof. Mgr. Martina IVANOVÁ, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove)
doc. PhDr. Viera KAČINOVÁ, PhD. (Univerzita sv. Cyrila a Metoda vTrnave)
prof. Mgr. Terézia RONČÁKOVÁ, PhD. (Katolícka univerzita v Ružomberku)
prof. PhDr. Juraj RUSNÁK, CSc. (Prešovská univerzita v Prešove)
Dr. h. c. prof. PhDr. Ján SABOL, DrSc. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika)
prof. PhDr. Daniela SLANČOVÁ, CSc. (Prešovská univerzita v Prešove)
doc. Mgr. Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brne)
Kontakt
____________________
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií
Katedra komunikačných a mediálnych štúdií

Ul. 17. novembra 1
080 78 Prešov
SLOVENSKO

tel.: +421 51 75 70 842 (sekretariát inštitútu)
Ako a kde nás nájdete
____________________
Adresa:
Ul. 17. novembra 1
080 78 Prešov

Ako nás nájdete:
MHD Prešov:
z hlavnej železničnej stanice premáva trolejbus linka č. 38 (smer Sídlisko III, 2. zastávka Prešovská univerzita) – www.dpmp.sk
(10 min. lístok 0,70 eur)
Taxislužba v Prešove:
stanovisko taxíkov aj pred hlavnou železničnou stanicou vyhľadanie taxislužby
(cena 2,50 3,00 eur)
© FF PU v PREŠOVE, 2016 2024

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE A TVORIVÚ VEDECKÚ SPOLUPRÁCU

MÉDIÁ A TEXT 9
Návrat na obsah