OKRUHY - Konferencia MÉDIÁ A TEXT 9

MÉDIÁ A TEXT 9
MÉDIÁ A TEXT 9
Prejsť na obsah
TEMATICKÉ OKRUHY

Spoločne budeme diskutovať a prezentovať príspevky na témy:
(1) Jazyk médií: lingvistické, kulturologické a semiotické súradnice

(2) Médiá, umenie a kultúra: vzťah medzi umením a produkciou médií

(3) Dramaturgia mediálneho textu

(4) Mediálna gramotnosť a problémy recepcie u mediálneho publika

(5) Mediálna reprezentácia identít
A

© FF PU v PREŠOVE, 2016 2024

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE A TVORIVÚ VEDECKÚ SPOLUPRÁCU

MÉDIÁ A TEXT 9
Návrat na obsah