Program - Konferencia Média a text 7

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Program

Program medzinárodnej vedeckej konferencie
k životnému jubileu doc. PhDr. Juraja RUSNÁKA, CSc.


MÉDIÁ A TEXT 7
HRÁME JUBILANTOVI JURAJOVI RUSNÁKOVI
26. – 27. 11. 2020

________________________________________
m. č. 162

8.50 otvorenie konferencie dekankou Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity

prof. PhDr. Beátou Balogovou, PhD.

9.00 – 10.00

Juraj Rusnák
„Similia similibus curantur“: súčasný mediálny organizmus ako homeopatikum
________________________________________
10.00 – 11.15

Daniela Slančová
Dialogická komunikácia v komentovaní televíznych prenosov z krasokorčuľovania
Jiří Pavelka
Mezi nudou a skandály: atributy reklamních textů
Jozef Sipko
Koronavírus a konzum (fragmenty jazykového obrazu)
Marta Součková
„Piata loď“ v románe a vo filme
________________________________________
11.15 – 12.30

Vladimír Patráš
K štylistike názorových komunikátov v alternatívnej onlinovej žurnalistike
Grażyna Filip
Wybrane aspekty polskich badań nad językiem w radiu
Anna Sámelová
Racionalita verzus emocionalita – zmena paradigmy v online médiách
Ján S. Sabol
Mediálny svet Juraja Rusnáka
________________________________________

12.30 – 13.30
obedňajšia prestávka

________________________________________

13.30 – 14.30

Lenka Regrutová
Dieťa ako protagonista mediálnych obsahov v online prostredí
Honorata Smerecka
Słodziaki, świeżaki i fajniaki, czyli kampania marketingowa sieci sklepów ,,Bedronka“ dla
najmłodszych
Eva Peknušiaková
Interpretácia pojmu subkultúra mládeže na pozadí technologických a sociokultúrnych zmien
Justyna Majchrowska
Grzecznościowe akty mowy w tekstach trzecich
________________________________________
14.30 – 15.30

Peter Karpinský
Niekoľko poznámok o poetike komiksov Pavla Bratského
Ivana Tomečková
E-šport v slovenských mainstreamových médiách
Juraj Malíček
So šťastím to nemá čo robiť – floskula ako príznak autentického v digitálnej simulácii
Jozef Mergeš
Infikovaný obraz-šport – k dočasnej vizuálnej transformácii športového spravodajstva
________________________________________
15.30 – 16.30

Marianna Kraviarová
Súčinnosť pauzy a dôrazu v rozhlasových predvolebných diskusiách
Veronika Gregová
Historický prézent a jeho využitie v médiách
Jana Klingová
Štýl rozhlasovej predpovede počasia v Rádiu Expres (so zameraním na výrazovú kategóriu emocionálnosť)
Martina Bodnárová
Médiá a duchovný boj (tematizácia médií v komunikátoch exorcistov)
________________________________________
_______________________________________

piatok 27. 11. 2020
_______________________________________

________________________________________
9.00 – 10.15

Eva Niklesová
Politická celebrita – projevy a podoby
Daniel Bína
Celebrita – fenomén a struktura
Petra Foretová
Československá tradice lingvistického bádání o neverbální komunikaci optikou vybraných
současných přístupů
Radek Mezuláník
Mediální gramotnost seniorů v ČR
________________________________________
10.15 – 11.30

Pavol Odaloš
Modelovanie a modely pinakoným z webu umenia
Martin Charvát
Koncept kyborga v dadaismu (1914 – 1922)
Marián Gladiš
Beletrizácia televízneho spravodajského textu
Martin Foret
Komplexní televizní zpravodajský obraz jako ontologický problém
________________________________________

* maximálna dĺžka príspevku: 10 minút

Tešíme sa na stretnutie a tvorivú vedeckú spoluprácu!


VEDECKÝ VÝBOR KONFERENCIE
prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc.
p
rof. PhDr. Marta Součková, PhD.
Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.
prof. PhDr. Jozef Sipko, PhD.

Mgr. Michal Bočák, PhD.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR KONFERENCIE
Ing. Marianna Kraviarová, PhD.
Mgr. Jozef Mergeš, PhD.
Mgr. Eva Peknušiaková, PhD.
Mgr. Lenka Regrutová, PhD.


Program konferencie

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky